1 De stichting heeft ten doel:
het organiseren van muziekuitvoeringen en het doen van studies omtrent muziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a: meditatieve concerten op diverse locaties ter promotie van rustgevende geluiden te organiseren met als doel de diversiteit van de muziekculturen en zijn achtergronden bij een groter publiek kenbaar te maken;

b: activiteiten te organiseren die er toe lijden dat mensen bewuster worden ten aanzien van geluiden en klanken die ontspannen en hun zelfhelend vermogen activeren;

c: symposia te organiseren over geluid waar kennis over dit brede onderwerp wordt _ aangeboden;

d: een podium te creëren voor muzikanten die gespecialiseerd zijn in zeldzame muziekstijlen zoals Dhrupad, Oude muziek, Indiase en Andalusische klassieke muziek, Meditatieve Afrikaanse muziekstijlen etcetra;

e: een OM koor te begeleiden;

f: soundbed helende behandelingen aan te bieden die een preventieve ontspannende _ werking hebben op lichaam en geest;

g: samenstelling, productie en distributie van audio-/video materiaal die de doelstelling ondersteunen;