1 De stichting heeft ten doel:
het organiseren van muziekuitvoeringen en het doen van studies omtrent muziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a: meditatieve concerten op diverse locaties ter promotie van rustgevende geluiden te organiseren met als doel de diversiteit van de muziekculturen en zijn achtergronden bij een groter publiek kenbaar te maken;

b: activiteiten te organiseren die er toe lijden dat mensen bewuster worden ten aanzien van geluiden en klanken die ontspannen en hun zelfhelend vermogen activeren;

c: symposia te organiseren over geluid waar kennis over dit brede onderwerp wordt _ aangeboden;

d: een podium te creëren voor muzikanten die gespecialiseerd zijn in zeldzame muziekstijlen zoals Dhrupad, Oude muziek, Indiase en Andalusische klassieke muziek, Meditatieve Afrikaanse muziekstijlen etcetra;

e: een OM koor te begeleiden;

f: soundbed helende behandelingen aan te bieden die een preventieve ontspannende _ werking hebben op lichaam en geest;

g: samenstelling, productie en distributie van audio-/video materiaal die de doelstelling ondersteunen;

Hoofdlijnen van Ons beleidsplan 2020-2021

Voor de jaren 2020 en 2021 hebben we de S.K.I.P. regeling toegewezen gekregen van “het Fonds voor podiumkunsten”. Dit geeft ons de mogelijkheid om artiesten te programmeren van het allerhoogste niveau. Helaas is het zo dat door de Coronatijd we niet artiesten uit India naar Nederland kunnen halen. Vandaar dat we ons richten op artiesten uit Nederland en de ons omringende Europese landen. We gaan een nieuw You-tube kanaal openen en gaan een bandcamp site openen waar muziekliefhebbers kunnen terug luisteren. Ook het online concerten digitaal aanbieden gaan we onderzoeken.

——————————————————————————————————————-

Contactgegevens helende Geluiden:

Bestuurders

Voorzitter: Cornelis Hubert Johan Maria van Boxtel

Geboortedatum 05-03-1962 Datum in functie28-10-2013

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Penningmeester: Thijs Mullink

Geboortedatum12-11-1978, Datum in functie01-05-2019

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid:

Wij zijn een Non profit organisatie die actief zijn op het Culturele gebied, Op dit moment hebben we een ANBI status aangevraagd. en krijgen we binnenkort antwoord daarop. Ons beloningsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van een ANBI status.

Jaarverslag Stichting Helende Geluiden 2019

2019 is voor helende Geluiden een creatief succesvol jaar geweest. In Haarlemhebben te weinig mensen de weg naar de concerten gevonden. Onze artistieke focus lag bij het aantrekken van twee top acts uit India.In 2019 is het ons gelukt twee internationale toppers te programmeren Himanshu Nanda (bansuri) en Nayanika nandi. Wij hebben wel een naam opgebouwd het afgelopen jaar en verwachten ook veel van het komende seizoen. Onze nieuwsbrief en facebook site krijgen steeds meer vaste abonnees en ook internationaal krijgt onze organisatie steeds meer bekendheid mede dankzij een populair Youtube kanaal waar we hoge kwaliteit audio opnames plaatsen in combinatie met video, opgenomen tijdens de concerten. De interesse vanuit de media nam toe, zo hebben we veel kranten artikelen gezien die over onze concerten gingen. Het genre Indiaas klassieke muziek en wereldmuziek heeft in het Haarlemse muziekcircuit een plaats ingenomen, hetzij nog steeds een bescheiden plaats, er valt nog een flinke slag qua bekendheid te behalen. We merken dat er steeds meer interesse is van jong volwassenen ( tussen de 20-30) die naar onze concerten komen. Nog steeds te weinig maar er is een opgaande lijn te ontdekken. Qua culturele diversiteit en internationalisering doen we het goed. Naast een divers publiek vanuit de ons omringende grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht, komt er ook publiek vanuit de Surinaams/Hindoestaanse gemeenschap naar de concerten. “Het Lichthuis” waar we concerten hebben georganiseerd ligt wat ver uit het centrum van Haarlem. We gaan dan ook in 2020 op een andere plek verderonze conclusie is dat we het goed doen maar dat de afgelegen plek ‘Het Lichthuis” Te ver weg en afgelegen was voor een groter publiek. Creatief was het een top jaar.

In 2019 hebben we 143 betalende bezoekers gehad bij 7 concerten een gemiddelde van 20,4 bezoekers per concert. De 7 concerten vonden plaats op de locatie die door het Fonds voor podiumkusten gesubsidieerd werden (‘Het Lichthuis”). Met een gemiddelde van 20,4 bezoekers zijn we niet helemaal tevreden. We gaan uin 2020 verder in een nieuwe zaal. Want de musici verdienen een groot publiek. En ook van de cijfers kunnen we leren. We gaan ook verder onder een nieuwe naam MATINEE MONDIAAL. Onze structuur staat . in 2020 gaan we doorgroeien is ons plan.

Onderstaand een overzicht van de behaalde resultaten voor wat betreft betalende bezoekers in 2019.

Datum concert                               Naam artiest(en) aantal                            betalende bezoekers

24 februari 2019                              Kirtan Southampton                                    20

17 Maart 2019                                 Balcony Players                                             35

07 April 2019                                   Sacred Groves                                                12

26 Mei 2019                                     Merope                                                            15

22 september 2019                        Arifa                                                                 11

13 Oktober 2019                             Himanshu Nanda                                          31

24 November 2019                        Nayanika Nandi                                             19         

Totaal 2019           143 bezoekers    Gemiddeld                                                 20,4

Aan publieksinkomsten hebben we in 2018 EUR 2.237,50 ontvangen. Helaas moeten we constateren dat we zonder subsidie het niet redden. We zullen ondanks alle inspanningen om zelfredzaam te worden. Ook in de komende jaren fondsen aan moeten schrijven. Neveninkomsten uit verkoop c.d’s , Hangmatten uit India en literatuur over Indiase muziek zijn beneden de verwachting gebleven. Tijdgebrek om meer aandacht te besteden om de artikelen aan te bieden en een drastische terugloop in de c.d. verkoop wereldwijd zijn hier de oorzaak van.

Prognose 2020

We hebben ook voor 2020 en 2021 de S.K.I.P regeling toegezegd gekregen! Dat is verheugend nieuws.

We gaan naar een andere locatie Cirkus Hakim en dat beloofd veel. Een perfecte plek voor onze concerten. We hebben een nieuwe website gemaakt Matinee-Mondiaal en onder die nieuwe naam gaan we concerten organiseren. Allemaal om een groter publiek aan te trekken

We willen in 2020 minimaal 10 concerten organiseren. 6 concerten entreeprijs 15 € (verwachting: 228 betalende bezoekers en 12 gasten) 2 concerten met de grote Internationale toppers entreeprijs 25 €. (verwachting: 152 betalende bezoekers en 8 gasten) Totaal verwachte opbrengst: 7220 €

Het uitbrengen elk jaar 1 of 2 brochures uit oplage 5000 stuks die we verspreiden in Haarlem en omgeving zullen we in 2020 moeten blijven doen. Ook het maken van A3 en A4 posters, het adverteren bij de Haarlem XXL ladder en de Uitkrant. Ananda nieuwetijdswinkel heeft ons goed geholpen met hun  nieuwsbrief ( 4000 volgers) We hebben zelf een groeiend nieuwsbrief bestand (700 leden) en sturen 12 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Op facebook maken we events aan en linken we de concerten door naar de sites die gerelateerd zijn aan onze activiteiten. We zijn lid van bewust Haarlem waar mensen onze concerten kunnen vinden. Haarlem marketing plaatst onze concerten op hun site. Ook het programma vrije geluiden hebben we benaderd om aandacht te besteden voor de concerten. Ook het actief aanschrijven van journalisten in de cultuur sector zullen we meer moeten aangaan. Kortom we gaan aangaande publiciteit met de ingeslagen weg verder, maar moeten erg actief blijven.

Vrijwilligers

Gelukkig hebben we dit jaar een steeds stabielere groep vrijwilligers.

We zijn nu met een vaste kern van 15 personen die zich inzetten voor de stichting. We zijn iedereen enorm dankbaar voor de tomeloze inzet, niet alleen tijdens de concerten maar ook het voorbereidend werk word nu door meer mensen gedragen.

Conclusie

Al met al mogen we concluderen dat 2019 een bijzonder succesvol jaar is geweest Creatief met de mooiste concerten. En omdat de concerten terug te zien zijn op het internet bereiken we toch een enorme groep mensen en zijn we in nederland een van de koplopers op het gebvied van de Indiase en Ottomaanse klassieke muziek. We moeten ervan  leren, de cijfers zijn te laag een gemiddelde van 21 bezoekers is te weinig. In 2020 gaan we het beter doen.

Kees van Boxtel

Voorzitter stichting Helende geluiden

————————————————————————————————————–

Jaarverslag Stichting Helende Geluiden 2018

2018 is voor helende Geluiden een succesvol jaar geweest. Met een gemiddelde van 32 bezoekers doen we het goed maar natuurlijk hopen we dat we nog meer bezoekers kunnen aantrekken in 2019. Meer aandacht zal naar de publiciteit uit moeten gaan. In Haarlem begint nu gelukkig wel steeds meer publiek de weg naar de concerten die we organiseren te vinden. Onze artistieke focus lag bij het aantrekken van twee top acts uit India.In 2018 is het ons gelukt twee internationale toppers te programmeren Rakesh Chaurasia en Pandit Aloki Lahiri . Komend seizoen komen Arifa (Top ensemble), Himanshu Nanda (bansuri) en Abhisek Lahiri (sarod) nog concerten verzorgen. Wij hebben een naam opgebouwd het afgelopen jaar en verwachten ook veel van het komende seizoen. Onze nieuwsbrief en facebook site krijgen steeds meer vaste abonnees en ook internationaal krijgt onze organisatie steeds meer bekendheid mede dankzij een populair Youtube kanaal waar we hoge kwaliteit audio opnames plaatsen in combinatie met video, opgenomen tijdens de concerten. De interesse vanuit de media nam toe, zo hebben we bij radio Haarlem 105 live een interview met live muziek verzorgt en de concerten waren goed zichtbaar in de plaatselijke media. Het genre Indiaas klassieke muziek en wereldmuziek heeft in het Haarlemse muziekcircuit een plaats ingenomen, hetzij nog steeds een bescheiden plaats, er valt nog een flinke slag qua bekendheid te behalen. We merken dat er steeds meer interesse is van jong volwassenen ( tussen de 20-30) die naar onze concerten komen. Nog steeds te weinig maar er is een opgaande lijn te ontdekken. Qua culturele diversiteit en internationalisering doen we het goed. Naast een divers publiek vanuit de ons omringende grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht, komt er ook publiek vanuit de Surinaams/Hindoestaanse gemeenschap naar de concerten. “Het Lichthuis” waar we concerten hebben georganiseerd ligt wat ver uit het centrum van Haarlem. We hopen dat we in de toekomst op een andere locatie makkelijker meer publiek kunnen aantrekken. 

In 2018 hebben we 324 betalende bezoekers gehad bij 10 concerten een gemiddelde van 32,4 bezoekers per concert. 7 concerten vonden plaats op de locatie die door het Fonds voor podiumkusten gesubsidieerd werden (‘Het Lichthuis”) en 3 op een ander locatie. Het beste bezochte concert was van Rakesh Chaurasia met 60 betalende bezoekers. Het slechts bezochte concert had 13 bezoekers. Met een gemiddelde van 32 bezoekers zijn we redelijk tevreden.    

Onderstaand een overzicht van de behaalde resultaten voor wat betreft betalende bezoekers in 2018.

Datum concert Naam artiest(en) aantal betalende bezoekers 

25 februari 2018    Nani 34

15 april 2018 Ad Groot, Joel Veena, Wim Bosman 32

13 mei 2018 Unicorn 50 

10 juni 2018 Rohhi Sahapal & Ranjan Biswas 29 

23 september 2018 Rakesch Chaurasia 61 

30 september 2018 Alok Lahiri & Partasarati Mukherjee 21 

16 december 2018 Paradiya 13 

25 maart 2018 Caroline Cohen 29

14 oktober 2018 RagMala Suite 16 

25 november 2018 Lenneke van Staalen en Heiko Dijker 40 

Totaal 2018           325 bezoekers    Gemiddeld 32,5 

Aan publieksinkomsten hebben we in 2018 EUR 3.936,00 ontvangen. Dankzij het fonds voor de de podiumkunsten en het Haarlem cultuurfonds hebben we op onze begroting van in totaal EUR 7.725,00  een bedrag van EUR 3.789,00 aan subsidie ontvangen. Helaas moeten we constateren dat we zonder subsidie het niet redden. We zullen ondanks alle inspanningen om zelfredzaam te worden. Ook in de komende jaren fondsen aan moeten schrijven. Neveninkomsten uit verkoop c.d’s , Hangmatten uit India en literatuur over Indiase muziek zijn beneden de verwachting gebleven. Tijdgebrek om meer aandacht te besteden om de artikelen aan te bieden en een drastische terugloop in de c.d. verkoop wereldwijd zijn hier de oorzaak van. 

Prognose 2019

We willen in 2019 10 concerten organiseren. 6 concerten entreeprijs 15 € (verwachting: 228 betalende bezoekers en 12 gasten) 2 concerten met de grote Internationale toppers entreeprijs 25 €. (verwachting: 152 betalende bezoekers en 8 gasten) Totaal verwachte opbrengst: 7220 €

Het uitbrengen elk jaar 1 of 2 brochures uit oplage 5000 stuks die we verspreiden in Haarlem en omgeving zullen we in 2019 moeten blijven doen. Ook het maken van A3 en A4 posters, het adverteren bij de Haarlem XXL ladder en de Uitkrant. Ananda nieuwetijdswinkel heeft ons goed geholpen met hun  nieuwsbrief ( 4000 volgers) We hebben zelf een groeiend nieuwsbrief bestand en sturen 12 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Op facebook maken we events aan en linken we de concerten door naar de sites die gerelateerd zijn aan onze activiteiten. We zijn lid van bewust Haarlem waar mensen onze concerten kunnen vinden. Haarlem marketing plaatst onze concerten op hun site. Ook het programma vrije geluiden hebben we benaderd om aandacht te besteden voor de concerten. Ook het actief aanschrijven van journalisten in de cultuur sector zullen we meer moeten aangaan. Kortom we gaan aangaande publiciteit met de ingeslagen weg verder, maar moeten erg actief blijven.

Vrijwilligers

Gelukkig hebben we dit jaar een kleine groei in het aantal vrijwilligers gezien.

We zijn nu met een vaste kern van 12 personen die zich inzetten voor de stichting. We zijn iedereen enorm dankbaar voor de tomeloze inzet, niet alleen tijdens de concerten maar ook het voorbereidend werk word nu door meer mensen gedragen.

Conclusie

Al met al mogen we concluderen dat 2018 een bijzonder succesvol jaar is geweest waar we van kunnen leren om het in 2019 weer beter te gaan doen.

Kees van Boxtel

Voorzitter stichting Helende geluiden


Financiele verantwoording

Wilt u onze jaarrekeningen inzien klik dan HIER